Introductie

SmallTalk is een praktijk voor KinderCoaching waar kinderen terecht kunnen voor een slimme tip of een goed advies. Ouders kunnen bij mij terecht voor hulp en advies op het gebied van opvoeding en omgang met hun kinderen. Kinderen weten zelf vaak wat ze graag willen en zijn bovendien heel goed in staat dingen op te lossen of te leren. In mijn praktijk ontdek je dat tijdens het spelen en plezier hebben. Hier ontdek je dat je eigenlijk veel meer weet en kunt dan je dacht, en je alles al hebt om je eigen geluksgevoel te vergroten.

Kinderen kunnen bij mij terecht met allerlei wensen, zoals:

  • meer lol en zelfvertrouwen hebben
  • blij voelen
  • beter omgaan met nare gevoelens zoals verdriet, boosheid of stress
  • vriendschappen en omgaan met broertjes of zusjes
  • moed en durf ontwikkelen
  • niet meer bang zijn

Op scholen geef ik advies over de dynamiek in de groep en over gedrag van kinderen in de klas of op het schoolplein. Ook geef ik workshops (bv. op ouderavonden) waarin ouders en leerkrachten op een andere manier naar het begeleiden van kinderen leren kijken: positief opvoeden met humor en gelijkwaardigheid tussen volwassenen en kinderen, uitgaand van de zelfstandigheid en wijsheid van het kind.