Goed nieuws!

nfg-logo

Per 1 oktober 2016 ben ik aangesloten bij de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg. Deze registratie maakt het mogelijk om opgenomen te worden in het AGB register, het register van zorgverleners in Nederland. Counseling en therapiesessies kunnen nu door cliënten gedeclareerd worden bij hun zorgverzekeraar onder vermelding van mijn AGB code. In de meeste gevallen is er nog wel sprake van een eigen bijdrage.

Dit is goed nieuws, want doordat de therapie vergoed wordt, zullen meer ouders in staat zijn deze ondersteuning voor hun kind mogelijk te maken. Wat ertoe zal leiden dat nog meer kinderen leren zichzelf gelukkiger te maken.

De AGB code (90102622) en mijn NFG registernummer (8457) staan vanaf heden op alle nota’s vermeld. Kosten voor coaching en opvoedadvies worden door de verzekeraars overigens niet vergoed.