Werkwijze

Integratieve kindercounseling en -therapie kenmerkt zich door het (veelal) kortdurende traject. Een traject begint met een gesprek met de ouders aan de hand van een vragenlijst over de reden dat jullie contact hebben gezocht. Jullie krijgen in dit gesprek de eerste tips en inzichten om thuis al mee aan de slag te kunnen. Daarna komt jullie kind een aantal keer naar mijn praktijk. Je kind en ik praten en spelen met elkaar, zodat jullie kind zich spelenderwijs gelukkig voelt. Jullie kind kan met tips weer verder en leert voor zichzelf dingen oplossen. Uitgangspunt is altijd wat goed is voor jullie kind.

Soms tussendoor, maar in ieder geval na afloop van de gesprekken heb ik een vervolggesprek met de ouders. Hierin geef ik opvoedtips of andere hulpmiddelen mee. Ouders kunnen hun kind thuis enorm helpen in zijn of haar proces. Op deze manier ontstaat een krachtig samenspel van kind, ouders en mijzelf. Vaak ook is de begeleiding van school en leerkracht een extra hulpmiddel voor het kind. Ook bij de afstemming daarvoor kan ik waar nodig ondersteunen.

De sessies en oudergesprekken duren 1 uur. De kosten van een sessie of oudergesprek zijn € 135,00 en dienen binnen 30 dagen te worden betaald.

De counseling- en therapiesessies bij de meeste zorgverzekeraars vanuit het aanvullend pakket worden vergoed. Coaching en ouder- of schoolbegeleiding komen niet voor vergoeding in aanmerking.

Ik maak bij de kennismaking een inschatting van welk deel van de begeleiding valt onder counseling (curatief, genezend van aard; wanneer de hulpvraag een een psycho-sociaal probleem betreft dat met therapie kan worden behandeld en opgelost) dan wel onder coaching (gericht op vergroten van inzicht en vaardigheden en op het aanleren van effectief gedrag).